|

Education in the information society: the specificity of teaching philosophy in a technical university

Authors: Malkova T.P. Published: 11.05.2016
Published in issue: #3(41)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-3-346  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: education, information society, philosophy, worldview, partnership in education, innovative engineering, technical reality, technical rationality

The article considers the education problems in information society. We propose the model of "education as a partnership". The author examines the features of present-day technical reality, gives the definition of technical rationality for teaching philosophy in technical university. The article gives practical recommendations.


References
[1] Malkova T.P. Uchenye zapiski Rossiiskogo gosudarstvennogo sotsialnogo universiteta - Scientific Notes of the Russian State Social University, 2012, no. 11, pp. 36-43.
[2] Orekhovskaya N.A. Vestnik Baumanskogo universiteta Inzhener - Engineer - Bauman University Journal, 2014, January-February, pp. 16-17.
[3] Sorokopud Yu.V. Mir obrazovaniya - obrazovanie v mire - The World of Education - Education in the World, 2010, no. 3 (39), pp. 27-33.
[4] Malkova T.P., Kaplunov V.V. Gumanitarnyi vestnik - Humanities Bulletin of BMSTU, 2015, no. 6 (32). Available at: http://hmbul.ru/eng/catalog/hum/phil/257.html
[5] Volkov A.V. Voprosy filosofii - The Problems of Philosophy, 2014, no. 10, pp. 57-68.
[6] Bashlyar G. Novyi ratsionalizm [New rationalism]. Moscow, Progress Publ., 1987, 390 p.
[7] Butenko I.A. Sotcialnoe poznanie i mir povsednevnosti: gorizonty i tupiki fenomenologicheskoy sotsiologii [Social cognition and the world of everyday life: the horizons and deadlocks of phenomenological sociology]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 220 p.
[8] Lyubutin K.N., Kondrashov P.N. Istoricheskaya fenomenologiya beschelovechnosti [Historical phenomenology of inhumanity]. Ekaterinburg, UralO of RAS Publ., 2010, 248p.
[9] Popov B.N. Chelovek v mire i mir cheloveka. Metamorfozy cheloveka v informatsionnom obshchestve [Human in the world and the human world. Human Metamorphosis in the information society]. Kaluga, Eidos Publ., 2004, pp. 279-291.
[10] Pelevin V.O. Liubov k trem tsukerbrinam [Love for three tsukerbrins]. Moscow, Eksmo Publ., 2014, 446 p.
[11] Elkina E.E., Kotenko V.P. Sotsiologiya nauki i tekhnologii - Sociology of Science & Technology, Moscow, 2010, vol. 1, no. 2, pp. 119-136.
[12] Gardner G. Struktura razuma: teoriya mnozhestvennogo intellekta [Frames of mind: the theory of multiple intelligences]. Moscow, 2007, 512 p. [in Russian].
[13] Zhukovsky V.I., Pivovarov D.V., Rakhmatullin R.Yu. Vizualnoe myshlenie v strukture nauchnogo poznaniya [Visual thinking in the structure of scientific knowledge]. Krasnoyarsk, University Publ., 1998, 178 p.
[14] Palamarchuk O.T. Izvestiya akademii pedagogicheskikh i sotsialnykh nauk - Proceedings of the Academy of Pedagogical and Social Sciences, Samara, 2011, vol. 15 (2), pp. 125-127.
[15] Veshnyakovskaya E. Nauka i zhizn - Science and Life, 2012, no. 1, pp. 2-9.
[16] Kalnov I.I. Filosofsko-antropologicheskye issledovaniya - Philosophy and anthropology research, 2010, no. 3-4, pp. 76-82.
[17] Zvenigorodskaya G.P. Izvestiya akademii pedagogicheskikh isotcialnykh nauk - Proceedings of the Academy of Pedagogical and Social Sciences, 2011, issue XV 15, part 2, pp. 26-32.
[18] Dashkevich V.S. Velikoe kulturnoe odichanie [Great cultural wildness]. Moscow, Russian Chess House Publ., 2013, 720 p.