|

Knowledge specificity in social and human sciences

Authors: Gubanov N.N., Gubanov N.I., Maltseva O.N. Published: 20.03.2017
Published in issue: #4(54)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-4-427  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: criteria of scientific character, explanation, polydeterminism, explanandum, explantance, understanding, interpretation

The article reveals features of social and human sciences: freedom phenomenon existence, subjective reality, high uniqueness degree, experiment application limitedness. It shows that socio-humanitarian knowledge includes all the scientific character criteria: evidence, consistency, empirical verifiability, empirical material reproducibility, general validity, ability to develop. The article considers the explanation types and their essence, i.e. nomological, phenomenological, functional, typological, rational, teleological; the paper defines an understanding as the understanding of the object under study meaning that results in interpretation. The authors show three types of meaning as understanding goals: action and social processes, culture objects meanings, utterances and texts.


References
[1] Tsaregorodtsev G.I., Shingarov G.H., Gubanov N.I. Istoriya i filosofiya nauki: uchebnoe posobie dlya aspirantov [History and philosophy of science: a textbook for post-graduate students]. Moscow, Vest Publ., 2008, 240 p.
[2] Gubanov N.I., Gubanov N.N. Filosofiya i obshchestvo - Social Studies, 2010, no. 2, pp. 90-104.
[3] Kashuba E., Galyan S., Gubanov N. Vysshee obrazovanie v Rossii - Higher Education in Russia, 2004, no. 6, pp. 12-16.
[4] Dubrovskiy D.I. Psikhicheskie yavleniya i mozg [Psychic Phenomena and the Brain]. Moscow, Nauka Publ., 1971, 386 p.
[5] Dubrovskiy D.I. Problema idealnogo. Sub’ektivnaya realnost [The problem of the ideal. Subjective reality]. Moscow, Kanon Plus Publ., 2002, 368 p.
[6] Gubanov N.N., Gubanov N.I. Gumanitarnyy vestnik - Humanities Bulletin. 2016, no. 2. DOI: 10.18698/2306-8477-2016-2-344
[7] Gubanov N.N. Formirovanie, razvitie i funktsionirovanie mentaliteta v obshchestve [Formation, development and functioning of the mentality in society]. Moscow, Etnosotsium Publ., 2014, 214 p.
[8] Gubanov N.I., Gubanov N.N., Volkov A.E. Osobennosti kriteriev nauchnosti v socialno-gumanitarnykh naukakh [Features of criteria of scientific character in social and humanitarian sciences]. Gumanitarnoe obrazovanie v kreativno-antropologicheskom izmerenii. Sbornik nauchnykh statey 12-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Humanitarian education in a creative-anthropological dimension. Proc. of 12th All-Russian Scientific and Practical Conference]. Ekaterinburg, Russian State Vocational Pedagogical University, 2015, pp. 15-23.
[9] Gubanov N.I., Gubanov N.N. Vestnik Ishimskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta im. P.P. Ershova - Bulletin of the P.P. Ershov Ishim State Pedagogical University, 2012, no. 3, pp. 87-93.
[10] Gubanov N.N., Gubanov N.I. Gumanitarny vestnik - Humanities Bulletin. 2016, no. 4. DOI: 10.18698/2306-8477-2016-4-353
[11] Pruzhinin B.I. Ratio serviens? Kontury kultumo-istoricheskoy epistemologii. V kn.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya [Ratio serviens? Contours of cultural and historical epistemology. In: Russian political encyclopedia]. Moscow, Rosspen Publ., 2009, pp. 21-48.
[12] Gubanov N.I. Filosofiya i obshchestvo - Social Studies, 2008, no 1, pp. 196-203.
[13] Pavlov A.V. Logika i metodologiya nauki. Sovremennoe gumanitarnoe poznanie i ego perspektivy [Logic and methodology of science. Modem humanitarian knowledge and its perspectives]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2010, 344 p.
[14] Rakitov A.I. Voprosy filosofii - Problems of philosophy, 2016, no. 9, pp. 63-71.
[15] Diltey V. Opisatelnaya psikhologiya [Descriptive psychology]. St. Petersburg, Aleteya Publ., 1996, 160 p.
[16] Rikkert G. Filosofiya zhizni [Philosophy of life]. Kiev, Nika-Centr Publ., 1998, 512 p.
[17] Gubanov N.I., Gubanov N.N., Volkov A.E. Vestnik Tyumenskogo instituta povysheniya kvalifkatsii sotrudnikov MVD Rossii - Bulletin of the Tyumen Institute of Advanced Training of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2014, no. 3, pp. 143-152.
[18] Gubanov N.I., Volkov A.E., Gubanov N.I. Ob’yasnenie i ego osobennosti v socialno-gumanitarnykh naukakh [Explanation and its features in social and human sciences]. Gumanitarnoe obrazovanie v kreativno-antropologicheskom izmerenii. Sbornik nauchnykh statey 12-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Humanitarian education in a creative-anthropological dimension. Proc. of 12th All-Russian Scientific and Practical Conference]. Ekaterinburg, Russian State vocational pedagogical University, 2015, pp. 23-28.
[19] Riker P. Konflikt interpretatsii. Ocherki o germenevtike [Conflict of interpretations. Essays on hermeneutics]. Moscow, KANON-Press-C, Kuchkovo pole Publ., 2002, 624 p.
[20] Kokhanovsky V.P, Zolotukhina E.V, Leshkevich T.G., Fatkhi T.B. Filosofiya dlya aspirantov [Philosophy for post-graduate students]. Rostov-na-Donu, Feniks Publ., 2003, 448 p.