|

Personal development and modern education

Authors: Chernysheva A.V., Trubitsyna E.A. Published: 19.06.2015
Published in issue: #8(34)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-8-277  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: personality, post-non-classical phase, information society, system of education, computerization of modern education

Modern society equipped with information technology provides an opportunity for people to solve many different problems together. This calls for joint efforts directly affects scientific research where, as one can easily notice, interdisciplinary study is gaining interest and importance. The headlong change in understanding of science calls for efforts on people's part to adapt to the change. Education is one of the most important factors of such adaptation, it provides a certain vantage point to see, explore and understand the world. To help people cope with challenges of the new information society it is advisable to reconsider traditional approaches to education.


References
[1] Bezyuleva G.V. Tolerantnost’ v prostranstve obrazovaniya [Tolerance in Educational Space]. Moscow, Moscow psikhologo-sotsialnyi institute, 2005, 216 p.
[2] Laktionova E.B. Izvestiya Rossiyskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta im. А. I. Gercena - Proceedings of Herzen State Pedagogical University of Russia, 2009, no. 100, pp. 96-100.
[3] Kulikov M.I. Mir na poroge XXI stoletiya. Vsemirno-istoricheskiy protsess i globalnye problemy mirovoi tsivilizatsii [The World on the Threshold of the XXI Century. All-Over-the-World Historical Process and Global Problems of the World Civilization]. Novgorod, Novgorod State University, 1995, 159 p.
[4] Petrova G.I. Sovremennye tendentsii izmeneniya soderzhaniya obrazovaniya: Opyt stanovleniya filosofii obrazovaniya v obrazovatelnykh praktikakh [Modern Developments in Educational Curricula: Formation of Philosophy of Education in Educational Experience]. Tomsk, Tomsk TsNTI, 2001, 224 p.
[5] Chernilevskiy D.V. Dukhovno-nravstvennye tsennosti obrazovatelnoi sistemy Rossii XXI veka [Spiritual and Moral Values of Educational System of Russia in XXI century]. Moscow, MSTA Publ., 2003, 269 p.
[6] Dzhurinskiy A.N. Razvitie obrazovaniya v sovremennom mire [Development of Education in the Modern World]. Moscow, Vlados Publ., 2004, 240 p.
[7] Pirogova L.I. Vlast’ - The Power, 2010, no. 2. pp. 97-104.
[8] Sysoeva L. S. Kulturologicheskiy podkhod k probleme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Culturological Approach to the Problem of Continuous Pedagogical Education]. Nepreryvnoe pedagogicheskoe obrazovanie: kachestvo, problemy, perspektivy. Materialy Obscherossiyskoi Nauchno-Metodicheskoi Konferentsii (30-31 yanvarya 2002 g.) [Continuing Teacher Education: Quality, Problems, Prospects. Materials of the All-Russia Scientific-Methodical Conference (January 30-31, 2002)]. Tomsk, TPSU Publ., 2002, pp. 3-19.
[9] Razina N.А. Sovremennye Naukoemkie Tekhnologii - Modern High Technologies, 2008, no. 1, pp. 48-51.
[10] Terelyanskaya I.V. Psikhologicheskoe soprovozhdenie razvitiya tvorcheskoi konkurentosposobnosti lichnosti studenta v obrazovatelnom processe vuza: Аvtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata psikhologicheskikh nauk [ Psychological Support of the Development of Creative Competitiveness of the Individual student’s Personality in the Educational Process of the University. Author’s Abstract of Candidate of Sciences (Psychology) dissertation]. Nizhny Novgorod, 2012, 25 p.
[11] Аktualnye problemy nauki i gumanitarnogo obrazovaniya: Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov [Actual Problems of Science and Education in the Humanities: Interuniversity Collection of Scientific Papers]. Moscow, Russian-American Institute Publ., 2011, issue 17, 218 p.
[12] Stepanova G.V. Pedagogicheskie masterskie kak uslovie razvitiya tvorcheskoi lichnosti [Pedagogical Workshop Boosters for Bringing up Creative Personality]. Moscow, Chistye Prudy Publ., 2007, 32 p.
[13] Semenova Е.А. Diagnostika i formirovanie professionalnykh predstavleniy studentov v obrazovatelnom prostranstve uchebnogo zavedeniya [Testing and Developing Professional Knowledge of Students in the Educational Environment of an Educational Institution]. Irkutsk, Irkutsk STU Publ., 2006, 140 p.
[14] Il’in E.P. Psikhologiya obscheniya i mezhlichnostnykh otnosheniy [Psychology of Communication and Interpersonal Relations]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2011, 573 p.
[15] Kulikov L.V. Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov [Psychology of Personality in Works of Domestic Psycologists]. 2nd ed. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2009, 236 p.
[16] Kurysheva I.V. Mir nauki, kultury, obrazovaniya - The World of Science, Culture and Education, 2011, no. 4 (29), part 1, pp. 243-246.
[17] Baeva 1А., Volkova E.N., Laktionova E.B. Psikhologicheskaya bezopasnost’ obrazovatel’noi sredy [Psychological Reliability of Educational Environment]. Moscow, Ekon-Inform Publ., 2009, 247 p.
[18] Sheinov V.P. Kak upravlyat’ soboi [How to Control Oneself]. Minsk, Kharvest Publ., 2010, 752 p.
[19] Kozlov V.V. Psikhologiya tvorchestva. Svet, sumerki i temnaya noch dushi [Psychology of Creativity. Light, Dusk and the Dark Night of the Soul]. Moscow, Gala Publ., 2009, 45 p.