|

The structure and content of the professional competence of the Russian language teacher in a higher technical school

Authors: Romanova N.N. Published: 04.03.2015
Published in issue: #3(29)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-3-225  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Philology. Linguistics  
Keywords: professional communicative competence, Russian language teacher, strategic competence, native language, non-native foreign language, technical training profile

The article describes components of professional communication competence of a Russian language teacher in a technical university environment. The author distinguishes its strategic aspects and thoroughly explains the meaning of professional requirements in terms of knowledge, performance and personality of a Russian language teacher. The article provides systematised presentation of all the integral elements of the above mentioned requirements, both special and general ones.


References
[1] The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg, Council of Europe, 2001 [Russian Version: Obscheevropeiskie kompetentsii vladeniya inostrannym yazykom: Izuchenie, obuchenie, otsenka. Moscow, Moscow state linguistic University, 2005, 248 p.].
[2] Romanova N.N. Professional’no-kommunikativnaya podgotovka spetsialistov v kontekste yazykovoy obrazovatel’noy politiki tekhnicheskogo universiteta [Professional communicative training of specialists in the context of technical university language education politics]. Moscow, BMSTU, 2009, 384 p.
[3] Beretskaya Е.А., Avdonina L.P., Savostyanova L.V. Kommunikativnaya kompetentsiya i kommunikativnaya professiogramma vypusknika tekhnicheskogo vuza [Communicative competence and communicative professiogramme of the technical university graduator]. Problemy formirovaniya sovremennoy yazykovoy lichnosti v obrazovatelnoy sisteme vuzov negumanitarnogo profilya: Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya: Tezisy dokladov [Problem of modern language personality formation in educational system of universities of non-linguistic profile. All Russian theoretical and practical conference. Heads of reports]. St. Petersburg, Plekhanov National Mineral Resources University, 2001, 98 p.
[4] Mangus I.Yu. Strategii ovladeniya yazukom i razvitiya priyomov poznavatelnoy deyatelnosti kak realizatsiya kognitivnogo podkhoda v uchebnike RKI. Dis. dokt. ped. nauk. [Language Learning and knowledge development strategies as the realization of cognitive approach at the RFL textbook. Dr. Sci. (Pedagogy) diss.]. Moscow, GIRYAP, 2001, 339 p.
[5] Dansereau D. Learning Strategies. N.Y., 1978, pp. 1-29.
[6] Oxford R. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know? Boston, Newbury House, 1990, pp. 343.
[7] Daver М.V., Мikheeva T.B. Strategicheskie aspekty professionalnoy kompetentsii prepodavatelya RKI [The strategic competence of RFL teachers]. Sotsiokulturnye i filologicheskie aspekty v obrazovatel’nom i nauchnom kontekste: Pervyi mezhdunarodnyi forum v Japonii po rusistike, kulture, pedagogike [Socio-cultural and philological aspects in educational and scientific context: The first international forum in Japan on the Russian studies, culture, pedagogy]. Nauchnyi zhurnal - Scientific Magazine. Kioto, Universitet Kioto Sangyo, 2014, pp. 182-186.
[8] Afanasyeva Ü.Yu. Pedagogicheskoje upravlenie kommunikativnym obrazovaniem studentov vuzov: metodologiya, teoriya, praktika [The pedagogic guidance in university students communicative training: methodology, theory, practice]. Author’s abstract of Dr. Sci. (Pedagogy) diss. Chelyabinsk, 2008, 56 p.
[9] Romanova N.N. Vestnik universiteta (GUU). Seriya Razvitie otraslevogo i regionalnogo upravleniya - University Proceedings (State Management University), 2008, no. 6, pp. 211-215.
[10] FGOS VPO-03 po napravleniyam "Matematika I kompjuternye nauki", "Prikladnaya matematika", "Prikladnaya matematika i informatika", "Тekhnicheskaya fizika" (kvalifikaciya / stepen’ "bakalavr") [Federal State Standard in the fields of "Mathematics and Computer Sciences", "Applied Mathematics", "Applied Mathematics and Informatics", "Technical Physics"]. Moscow, 2011.
[11] Nikolenko E.Yu., ed. Primenenie informacionno-kommunikatsionnyh technologiy v practike prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo [Application of information and communication technologies in the practice of teaching Russian as a foreign language]: Proceedings of the International Interuniversity seminar 2008-2011. Moscow, RosNOU, 2011, 144 p.
[12] Romanova N.N., Solyanik O.E. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya Voprosu obrazovaniya: yazuki i spetsialnost - Proceedings of the Peoples’ Friendship University of Russia, 2013, no. 1, pp. 52-57.
[13] Gartsov A.D. Electronnaya lingvodidaktika v sisteme innovatsionnogo yazykovogo obrazovaniya [Electronic Linguodidactics innovation in language education system]. Author’s abstract of Dr. Sci. (Pedagogy) diss. Moscow, 2009, 44 p.
[14] Lingvodidaktika informatsionnoi obrazovatel’noi sredy [Linguodidactics of information educational environment]: Collected scientific papers. Moscow, Moscow University of Economics, Statistics and Informatics, 2013, 140 p.