|

Modern assistive listening devices in teaching of English to hard of hearing students

Authors: Safarova I.E. Published: 02.02.2016
Published in issue: #1(39)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-1-335  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: hard of hearing students, hearing aid, assistive listening devices, visual attention, FM-system, visual support, electric-acoustic devices

The article covers effective teaching methods to hard of hearing students. It shows the role of assistive listening devices in the classroom, benefits of using modern electric-acoustic stimulation and FM-system.


References
[1] Vygotsky L.S. Osnovy defektologii [Fundamentals of defectology]. St. Petersburg, Lan’ Publ., 2003, 654 p.
[2] Vygotsky L.S. Defekt i sverkhkompensatsiya [Defect and overcompensation]. Problemy defektologii [Problems of Defectology]. Moscow, Prosveschenie Publ., 1995, pp. 86-97.
[3] D’yachkov A.I. Sistemy obucheniya glukhikh detey [Education system of deaf children]. Moscow, RSFSR Academy of Pedagogical Sciences Publ, 1981, 241 p.
[4] Mett A.I., Nikitina N.A. Zritel’noe vospriyatie ustnoy rechi [Visual perception of speech]. Moscow, Medgiz Publ., 1952, 150 p.
[5] Mironova E.V. Obuchenie vnezapno oglokhshikh vospriyatiyu ustnoy rechi [Education of suddenly deafened to speech perception]. Moscow, Insititut uchebnika "Pajdeja", 2000, 303 p.
[6] Nikol’skaya I.A. Korrektsionnaya pedagogika - Correctional pedagogics, 2004, no. 2, p. 4.
[7] Vaysburg M.L. Ispol’zovanie uchebno-rechevykh situatsiy pri obuchenii ustnoy rechi na inostrannom yazyke [Using educational and speech situations during the training of speech in a foreign language]. Obninsk, Titul Publ., 2001, 48 p.
[8] Zimnyaya I.A. Psikhologicheskie aspekty obucheniya govoreniyu na inostrannom yazyke [Psychological teaching method of speaking in a foreign language.] Moscow, Prosveschenie Publ., 1987, 160 p.
[9] Leongard E.I., Samsonova E.G. Razvitie rechi u detey s narushennym slukhom [The development of speech to children with impaired hearing]. Moscow, Prosveschenie Publ., 1991, 318 p.