|

Teaching engineering students the basic kinds of speech activity in a foreign language

Authors: Krymtsova T.V., Yudacheva E.A., Dikova O.D. Published: 02.02.2016
Published in issue: #1(39)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-1-333  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: receptive type of speech activity, productive type of speech activity, communicative competence, language material

The article describes specific conditions of foreign language teaching engineering students. Particular attention is paid to the complex interrelated training main types of speech activity. The basic types of exercises and the analysis of texts used are presented.


References
[1] Baranova E.N. Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta im. N.A.Dobrolubova - Bulletin of the Dobrolyubov Nizhny Novgorod State Linguistic University, 2011, no. 16, pp. 191-202.
[2] Tsepilova A.V. Molodoy Uchenyy - Young Scientist, 2013, no. 2, pp. 409-411.
[3] Zimnyaya I.A. Eksperimentalnoe issledovanie vzaimosvyazannogo obucheniya chetarem vidam inoyazychnoy rechevoy deyatelnosti v usloviyakh neyazykovogo vuza [Experimental Study of the Interconnected Teaching Four Kinds of Speech in Foreign Language in the Conditions of Non-Linguistic Linguistic Institution of Higher Education]. Proceedings of MSPIFL "Vzaimosvyazannoe obuchenie vidam rechevoy deyatelnosti" [Interconnected training to kinds of speech activity]. Moscow, MSPIFL Publ., 1980, issue 154.
[4] Fomina T.N., Zelenova T.G. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik - Yaroslavl Gazette of Pedagogics, 2003, no. 1 (34), pp. 2-5.
[5] Berishvili N.I. Chtenie kak sredstvo obucheniya govoreniyu v heyazykovom vuze [Reading as a Means of Teaching Speaking in Non-Linguistic Linguistic Institution of Higher Education]. Moscow, MSPIFL Publ., 1984.
[6] Folomkina S.K. Obuchenie chteniyu na inostrannom yazyke v neyazykovom vuze [Teaching to Read in a Foreign Language in Non-Linguistic Institution of Higher Education]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1987.
[7] Skubrieva A.I., Kalgin Yu.A. Annotirovanie i referirovanie inostrannoy nauchno-tekhnicheskoy literatury [Annotating and Abstracting Foreign Scientific and Technical Literature]. Moscow, BMSTU Publ., 2004.
[8] Dzhumadaeva R. Sovremennye tekhnologii obucheniya angliyskomu yazyku [Modern technologies of teaching English]. 2014. Available at: http://proffi95.ru/blogs/easy-english/sovremenye-tehnologi-obuchenija-angliiskomu-jazyku.html
[9] Giykhman O.Ya., Nadeina T.M. Rechevaya kommunikatsiya [Speech Communication]. Moscow, INFRA-M Publ., Series Higher Education, 2008.
[10] Solovova E.N. Angliyskiy yazyk dlya spetsialnykh tseley: chemu uchit, kogda nachinat i kak proveryat? Angliyskiy yazyk dlya nefilologov Problemy ESP [English for Specific Purposes: What to teach, when to start and how to check? English for non-philologists. ESP Problems]. Voronezh, Istoki Publ., 2009, pp. 5-13.
[11] Minakova T.V. Prezentatsiya kak forma organizatsii kvaziprofessionalnoy inoyazychnoy deyatelnosti [Presentation as a form of kvaziprofessional activity in a foreign language]. Proceedings of the scientific-practical conference "Multidisciplinary University as a regional center of education and science.Orenburg, May 20-22, 2009". Orenburg, Orenburg State University Publ., 2009, pp. 1224-1227.