|

Ecological training of BMSTU students: philosophical and scientific analysis

Authors: Bushueva V.V., Bushuev N.N., Grishnova E.E. Published: 04.04.2022
Published in issue: #2(94)/2022  
DOI: 10.18698/2306-8477-2022-2-773  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: environmental safety, harmful effects, technical systems, methodological recommendations, technical subjects, humanities, ecological world outlook, methodological approaches

The paper substantiates the relevance of future engineers training with an ecological focus, emphasizes the necessity of the latter for all subjects, and analyses the significance of some subjects. The study is novel in that it shows that the development of reliable and environmentally friendly technical systems and technologies requires a creative approach and describes certain stages of creative collective activity. Within the research, we found that it is important to apply methods for boosting technical creativity and use foreign developments. In these terms, the block of humanities is crucial, as it makes it possible to develop a general methodology for engineering activities with an ecological focus, the formation of which is associated with an analysis of the relationship between social, natural and technical sciences. The humanities significantly influence the formation of an ecological world outlook. The study gives conclusions and recommendations for further research on the importance of specific courses in the training of environment-conscious future engineers.


References
[1] Kosarev V.V., Lotkov V.S., Babanov S.A. Professionalnye bolezni [Occupational diseases]. Moscow, Eksmo Publ., 2009, 352 p.
[2] Bushuev N.N. Analiz vozdeystviya vrednykh faktorov promyshlennogo proizvodstva na cheloveka [Analysis of the impact of harmful factors of industrial production on humans]. Teoreticheskie i prikladnye aspekty sovremennoy nauki: sbornik nauchnykh trudov po materialam VI mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Belgorod, 31 dekabrya 2014 g.) [Theoretical and applied aspects of modern science: a collection of scientific papers based on the materials of the VI International Scientific and Practical Conference (Belgorod, December 31, 2014)]. In 6 parts, part 1. Belgorod, 2015, pp. 69–74.
[3] Bushuev N.N. Tyazhelye metally v promyshlennom proizvodstve i ikh vliyanie na zdorove cheloveka [Heavy metals in industrial production and their impact on human health]. Zdorove — osnova chelovecheskogo potentsiala: problemy i puti ikh resheniya: Trudy 6-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (24–26 noyabrya 2011 g.) [Health is the basis of human potential: problems and ways to solve them: Proceedings of the 6th All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation (November 24–26, 2011)]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2011, pp. 115, 116.
[4] Potaptsev I.S., Pavlikhin G.P., Bushuev N.N., Bushueva V.V. Ispolzovanie zarubezhnogo opyta resheniya tekhnicheskikh zadach v inzhenernoy podgotovke studentov: uchebno-metodicheskoe posobie [Foreign experience in solving technical problems in the engineering training of students: study guide]. Moscow, Etnosotsium Publ., 2015, pp. 76–93.
[5] Kryukov M.M., Kryukova L.I. Printsipy otrazheniya ekonomicheskoy deystvitelnosti v delovykh igrakh [Principles of reflecting economic reality in business games.]. Moscow, Nauka Publ., 1988, 204 p.
[6] Mathieu-Batsch C. Invitation ā la creative. Paris, 1983, 132 p.
[7] Bushueva V.V. Formirovanie kriticheskogo myshleniya u studentov tekhnicheskogo universiteta [Formation of critical thinking among students of a technical university]. Aktualnye voprosy v nauchnoy rabote i obrazovatelnoy deyatelnosti: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Topical issues in scientific work and educational activities: a collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Conference]. Tambov, Biznes-nauka-obschestvo Publ., 2013, pp. 28, 29.
[8] Aznar G. La creativite dans l’entreprise. Paris, Editions d’Organisation, 1971, 185 р.
[9] Bushuev N.N. Ekologicheskie i ekonomicheskie posledstviya zagryazneniya tyazhelymi metallami okruzhayuschey sredy [Ecological and economic consequences of environmental pollution by heavy metals]. In: Integratsiya ekonomiki v sistemu mirokhoziaistvennykh svyazey: sbornik nauchnykh trudov XVI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Integration of the economy into the system of world economic relations: a collection of scientific papers of the XVI International Scientific and Practical Conference]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2011, pp. 219–224.
[10] Sidibe P. Rossiyskaya gazeta (The Russian Newspaper). Available at: https://rg.ru/2008/07/04/sochi-putin.html (accessed March 10, 2022).
[11] Poleschuk L.G. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta — Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 2013, vol. 323, no. 6, pp. 133–138.
[12] Bushueva V.V., Bushuev N.N., Bobrov A.N. Gumanitarny vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2021, no. 3. http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2021-3-725
[13] Lebedev S.A., Bushuev N.N., Bushueva V.V. Gumanitarny vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2016, no. 7. http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2016-07-376
[14] Bushueva V.V., Bushuev N.N. Mezhdistsiplinarny podkhod i ego znachenie pri podgotovke inzhenerov [Interdisciplinary approach and its importance in the training of engineers]. In: Formirovanie professionalnoy kultury spetsialistov XXI veka v tekhnicheskom universitete: Sbornik nauchnykh trudov 12-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Formation of professional culture of specialists of the XXI century at a technical university: Collection of scientific papers of the 12th International Scientific and Practical Conference]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2012, pp. 73, 74.
[15] Bushuev N.N. Kompleksny podkhod v reshenii ekologicheskikh problem [An integrated approach to solving environmental problems]. In: Dinamika nravstvennykh prioritetov cheloveka v protsesse ego evolyutsii: Materialy XIX Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Ch. 2. (Sankt-Peterburg, 15–16 maya 2006 g.) [Dynamics of human moral priorities in the process of his evolution: Proceedings of the XIX International Scientific Conference. Part 2. (St. Petersburg, May 15–16, 2006)]. St. Petersburg, Nestor Publ., 2006, pp. 229–232.
[16] Bushuev N.N. Sistemny podkhod v reshenii ekologicheskikh problem [A systematic approach to solving environmental problems]. In: Metafizika kreativnosti [Metaphysics of creativity]. Moscow, Russian Philosophical Society Publ., 2006, pp. 110–113.
[17] Kravchenko I.I., Zavarzin V.I., Bushuev N.N., Smirnov S.G., Bushueva V.V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie — BMSTU Journal of Mechanical Engineering, 2016, no. 11, pp. 40–49.