|

Successful socialization as a field of social and philosophical knowledge

Authors: Scheglov I.A. Published: 01.09.2020
Published in issue: #4(84)/2020  
DOI: 10.18698/2306-8477-2020-4-675  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: socialization, success, successful socialization, philosophy of socialization, learning, luck

The paper focuses on the concept of successful socialization and the related category of success, and introduces the author’s classification of success. According to the author, the tradition of studying socialization within the framework of the general pedagogical paradigm does not seem promising, due to which the concept of successful socialization requires critical rethinking. The study emphasizes the philosophical meaning of the process of personality socialization, and notes that the problem of personality is not sufficiently represented in scientific works on socialization. Socialization is incomprehensible without the philosophy of personality. Successful socialization is inextricably linked to an individual philosophy of success. The transpersonal constructions of research in this field are subject to criticism. The paper stresses a need to activate the dialogue space as an indicator of the development of the body of scientific knowledge.


References
[1] Krylov G.A., comp. Etimologicheskiy slovar russkogo yazyka [Etymological dictionary of the Russian language]. St. Petersburg, Poligrafuslugi Publ., 2005, 432 p.
[2] Vichuzhanin E.O. Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kulturologiya — World of Science. Sociology, Philology, Cultural Studies, 2016, no. 1. Available at: https://sfk-mn.ru/PDF/11SFK116.pdf (accessed July 25, 2020).
[3] Shaposhnikov A.K., comp. Etimologicheskiy slovar sovremennogo russkogo yazyka [Etymological dictionary of the modern Russian language]. Vol. 2. Moscow, Flint; Nauka Publ., 2010, 576 p.
[4] Evgenyeva A.P., ed. Slovar russkogo yazyka [The Russian language dictionary]. Vol. 4. Available at: http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp (accessed July 20, 2020).
[5] Irgaliyev A.S. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya — Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2012, vol. 1, no. 3, pp. 81–85.
[6] Guseltseva M.S. Povolzhskiy pedagogicheskiy poisk — Volga Region Pedagogical Search, 2017, no. 3, pp. 24–33.
[7] Makarova S.N. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta — CSU Bulletin, 2007, no. 17, pp. 145–155.
[8] Mudrik A.V., Patutina N.A. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal — Siberian Pedagogical Journal, 2018, no. 3, pp. 7–14.
[9] Grebenuk V.I. Ispolzovanie setey Internet na urokakh informatiki dlya uspeshnoy sotsializatsii obuchayushikhsya [Use of the Internet network at computer science lessons for successful socialization of students]. Sbornik nauchnykh trudov i materialov nauchno-prakticheskikh konferentsiy «Konferentsium ASOU» [Collection of scientific works and materials of scientific-practical conferences “Konferentsium ASOU”]. Moscow, Academy of Social Control, 2015, no. 1, pp. 610–615.
[10] Lyutova N.P. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya — Modern Problems of Science and Education, 2019, no. 3, p. 73.
[11] Pak L.G. Uchenye zapiski. Elektronny nauchny zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta — Scientists notes. The online academic journal of Kursk State University, 2016, no. 1, pp. 66–70.
[12] Klochkova L.I. Fundamentalnye issledovaniya — Fundamental research, 2014, no. 5-5, pp. 1088–1091.
[13] Shcheglov I.A. Gumanitarny vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2020, no. 2. http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2020-2-652
[14] Mikhaylova M.P. Izvestiya ASOU. Nauchny ezhegodnik (Proceedings of ASOU. Yearbook of Science), 2015, vol. 2, no. 3, pp. 94–98.
[15] Nabiulina L.M. Pedagogicheskaya praktika kak faktor razvitiya professionalnoy sotsializatsii studentov pedagogicheskogo vuza [Teaching practice as a factor in the development of professional socialization of students of pedagogical university]. Materialy 13-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Vysshee i srednee professionalnoe obrazovanie kak osnova professionalnoy sotsializatsii obuchayuschikhsya» [Proceedings of the 13th International scientific and practical conference “Higher and vocational education as a basis of professional socialization of students”]. Kazan, Shkola Publ., 2019, pp. 245–248.
[16] Volkova E.N., Vereitinova T.V., Volkova I.V., Mikhalyuk O.S. Vestnik Mininskogo universiteta — Vestnik of Minin University, 2016, no. 2, p. 25.
[17] Anufriev E.A. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 18. Sotsiologiya i politologiya — Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science, 1997, no. 3, pp. 34–44.
[18] Skripacheva E.I. Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta vysshey shkoly (Scientific works of National Institute For Higher Education), 2019, no. 19-3, pp. 356–364.
[19] Skripacheva E.I. Fenomen naucheniya v prosotsialnosti [The phenomenon of learning in the prosocial]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktualnye problemy razvitiya lichnosti v sovremennom obschestve». Posvyashhaetsya 115-letiyu so dnya rozhdeniya A.N. Leonteva [Proceedings of the International scientific-practical conference “Actual problems of development of the individual in contemporary society.” Dedicated to the 115th anniversary of the birth of A.N. Leontiev]. Pskov, Pskov State University, 2018, pp. 152–158.
[20] Yadova M.A. Sotsialnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 11. Sotsiologiya. Referativny zhurnal (Social and Humanitarian Sciences. Russian and foreign literature. Ser. 11. Sociology. Abstract Journal), 2020, no. 2, pp. 6–8.
[21] Udacha [Luck]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Удача (accessed July 28, 2020).
[22] Process of Socialization: Socialization. Available at: https://www2.palomar.edu/anthro/social/soc_1.htm (accessed July 26, 2020).