|

Influence of Orthodoxy on education through the example of pre-revolutionary Russia: historical and philosophical aspect

Authors: Zubov V.V. Published: 30.06.2020
Published in issue: #3(83)/2020  
DOI: 10.18698/2306-8477-2020-3-664  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: Orthodoxy, Orthodox universalism, educational system, religious education

The purpose of the study was to consider the influence of Orthodoxy on the education system, its essence and content through the example of pre-revolutionary Russia. Findings of research show that the full influence of Orthodoxy on the educational sphere is explained by the phenomenon of Orthodox universalism, which existed for several centuries due to specific historical and historical-philosophical features.


References
[1] Borovskaya E.R., Semyannikov S.N. Khristianskoye chteniye — Christian Reading, 2019, no. 2, p. 57.
[2] Edelman O. Otechestvennyye zapiski (Otechestvennye Zapiski), 2002, no. 1, pp. 113–124.
[3] Rossiya. 1913 god. Statistiko-dokumentalnyy spravochnik [Russia. 1913 year. Statistical documentary]. St. Petersburg, BLITs Publ., 1995, 288 p.
[4] Sobornoye Ulozheniye 1649 goda [Council Code of 1649]. Available at: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm (accessed June 23, 2020).
[5] Dante A. The Divine Comedy (The Inferno, The Purgatorio, and The Paradiso). Berkley, 2003, 928 p. [In Russ.: Dante A. Bozhestvennaya komediya. Minsk, Khudozhestvennaya literature Publ., 1987, 123 p.].
[6] Solovyev V.S. Russkaya ideya. Sochineniya [Russian idea. Writings]. In 2 vols. Vol. 2. Moscow, Mysl Publ., 1988, pp. 245‒246.
[7] Petrovskiy ukaz ot 17 fevralya 1718 g. [Peter’s Decree of February 17, 1718]. Polnoye sobraniye Zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of Laws of the Russian Empire]. Vol. 5, no. 2991, 3169. St. Petersburg, Tipografiya Vtorogo otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii Publ., 1830, 781 p.
[8] Berdyayev N.A. Smysl istorii [The meaning of history]. Moscow, Mysl Publ., 1990, 145 p.
[9] Berdnikov I.S. Kratkiy kurs tserkovnogo prava Pravoslavnoy Tserkvi [Short course of church law of the Orthodox Church]. Kazan. Tipolitografiya Imperatorskogo universiteta Publ., 1913, 1467 p.
[10] Kahan A. Russian economic history: the nineteenth century. Chicago, University of Chicago Press, 1989, р. 244.
[11] Znacheniye Pravoslavnogo dukhovenstva v sozdanii sistemy narodnogo obrazovaniya na rubezhe epokh (k. XIX — n. XX vv.) [The importance of the Orthodox clergy in creating a public education system at the turn of the epochs (late XIX — early XX centuries)]. GATO [State archive of Tula region]. Coll. 126, invt. 3, doc. 40.
[12] Tserkovno-prikhodskiye shkoly [Parish Schools]. BSE [GSE]. Available at: https://bse.slovaronline.com/51227-TSERKOVNO-PRIHODSKIE_SHKOLY (accessed July 6, 2020).
[13] Nachalnoye narodnoye obrazovaniye [Primary public education]. Novyy entsiklopedicheskiy slovar [New Encyclopedic Dictionary]. In 28 vols. Vol. 28. St. Petersburg, Izdatelskoye delo byvsheye Brokgauz-Efron Publ., 1916, pp. 123, 124.