|

Modality categories and their usage in modern biological concepts

Authors: Ivlev V.Yu. Published: 07.12.2016
Published in issue: #1(51)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-1-409  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: philosophical categories, biology, necessity, fortuity, opportunity, modality, logic, methodology, scientific cognition

The article analyses the validity of the use of the categories of modality (necessity, fortuity and opportunity), clarifies their contents in biology. We studied the first in the history of philosophy, understanding of the categories of modality by Democritus, including by the means of modern logic. We show the basic uses of the categories considered in modern biology.


References
[1] Lurye S.Ya. Demokrit. Teksty. Perevod. Issledovaniya [Democritus. Texts. Transfer. Research]. Leningrad, Nauka Publ., 1970, 664 p.
[2] Makovelskiy A.O. Drevnegrecheskie atomisty [The ancient Greek atomists]. Baku, AN Azerbaydzhanskoy SSR Publ., 1964, 399 p.
[3] Goran V.P. Neobkhodimost i sluchaynost v filosofii Demokrita [Necessity and chance in the philosophy of Democritus]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1984, 206 p.
[4] Ivlev V.Yu. Filosofiia i obshchestvo - Philosophy and Society, 1997, no. 5, p. 108.
[5] Ivlev V.Yu., Ivleva M.L., Inozemtsev V.A., Udovik V.Ye. Informatsionnoye obshchestvo i formirovaniye novoy epistemologicheskoy paradigmy sovremennoy nauki [Information society and the formation of a new epistemological paradigm of modern science]. Moscow, 2013, 129 p.