|

The downfall of Kanev. On the results of the Second Chyhyryn campaign

Authors: Yafarova M.R. Published: 19.01.2017
Published in issue: #3(53)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-3-422  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Historical Sciences and Archaeology  
Keywords: Chyhyryn campaigns of 1677-1678, Russian-Turkish war, military history, Kanev, XVII century

The article discusses the siege and the seizure of the Kanev fortress by Ottoman troops in 1678. The information received by the Russian-Ukrainian command during that period is analyzed.


References
[1] Smirnov N.A. Rossiya i Turtsiya v XVI-XVII vv. Uchenye zapiski [Russia and Turkey in the XVI-XVII centuries. Memoirs], 1946, iss. 94, vol. 2, 174 p.
[2] Vodarskiy Ya.E. Mezdunarodnoe polozhenie Russkogo gosudarstva i russko-turetskaya voyna 1676-1681 gg. [The international situation of the Russian state and the Russian-Turkish war of 1676-1681 years]. In: Ocherki istorii SSSR. T. 6 [Essays on the history of the USSR. Vol. 6]. Moscow, Academy of Science Publ., 1955, pp. 518-531.
[3] Florya B.N. Voyny Osmanskoy imperii s gosudarstvami Vostochnoy Evropy (1672-1681 gg.) [Wars of the Ottoman Empire with the Eastern Europe countries (1672-1681)]. In: Osmanskaya imperiya i strany Tsentralnoy, Vostochnoy i Yugo-Vostochnoy Evropy v XVII v. Ch. 2 [The Ottoman Empire and the countries of Central, Eastern and South-Eastern Europe in the XVII century. Part 2]. Moscow, Nauka Publ., 2001, pp. 108-148.
[4] Zaruba V. Ukraina v Zentralno-Skhidniy Evropi - Ukraine in Central and Eastern Europe, 2013, no. 12-13. pp. 412-427.
[5] Zaruba V. Ukrainske kozatske viysko v rosiysko-turetskikh viynakh ostannoy chverti XVII st. [Ukrainian Cossack army in the Russian-Turkish wars of the last quarter of the XVII century]. Dnipropetrovsk, Lira Publ., 2003, 464 p.
[6] Samuela Proskiego Dyaryusz wyprawe pod Czehryn. Zrodla do poselstwa Jana Gninskiego, wojewody chehniriskiego, do Turcji w latach 1677-1678. T. XX. Warszawa, 1907, p. 359-378.
[7] Kochegarov K.A. Poteri Voyska Zaporozhskogo v Chigirinskoy kampanii 1678 g. [Loss of Zaporizhia Army in Chyhyryn campaign]. In: Edinorog. Materialy po voennoy istorii Vostochnoy Evropy epokhi Srednikh vekov i Rannego Novogo vremeni. Vyp. 2. [Unicorn. Materials on the Eastern Europe military history of the middle Ages and Early Modern Times. Issue 2]. Moscow, 2011, pp. 348-431.
[8] Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 210, op. 13, d. 1157 [Russian State Archive of Ancient Acts. Stock 210, inventory 13, file 1157].
[9] Akty, otnosyashchiesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoy komissiey. T. 13. 1677-1678 [Acts relating to the history of Southern and Western Russia, collected and published by the Archeographic Commission. Vol. 13. 1677-1678]. St. Petersburg, 1884, 383 p.
[10] Gordon P. Dnevnik. 1677-1678 gg. [A diary. 1677-1678]. Moscow, Nauka Publ., 2005, 250 p.
[11] De Beauplan G.L. Opisanie Ukrainy [Description of Ukraine]. Moscow, Drevnekhranilishche Publ., 2004, 300 p.
[12] Chelebi E. Kniga puteshestviya: (Izvlecheniya iz sochineniya turetskogo puteshestvennika XVII veka). Vyp. 1. Zemli Moldavii i Ukrainy [Travel Book: (Extracts from the works of the Turkish traveler of the XVII century). Issue 1. Territories of Moldova and Ukraine]. Moscow, 1961, 338 p.
[13] Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 229, op. 1, d. 154 [Russian State Archive of Ancient Acts. Stock 229, inventory 1, file 154].
[14] Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 210, op. 13, d. 1205 [Russian State Archive of Ancient Acts. Stock 210, inventory 13, file 1205].
[15] Yafarova M.R. Sostoyanie osmanskoy armii posle Chigirinskogo pokhoda 1678 goda [The condition of the Ottoman army after the Chyhyryn campaign of 1678]. Materialy Mezhdunarodnogo molodezhnogo nauchnogo foruma "Lomonosov-2014" [Proceedings of the International Youth Scientific Forum "Lomonosov-2014"]. Moscow, MAKS Press Publ., 2014. 1 CD-ROM.
[16] Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 210, op. 13, d. 848 [Russian State Archive of Ancient Acts. Stock 210, inventory 13, file 848].
[17] Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 210, op. 13, d. 872 [Russian State Archive of Ancient Acts. Stock 210, inventory 13, file 872].
[18] Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 210, op. 13, d. 1002 [Russian State Archive of Ancient Acts. Stock 210, inventory 13, file 1002].
[19] Apanovich O.M. Zaporizka Sich u borotbi proti turetsko-tatarskou agresieyu [Zaporizhian Sech in the fight against the Turkish-Tatar aggression]. Kiev, URSR Academy of Sciences Publ., 1961, 416 p.
[20] Krivosheya V. Genealogiya ukrainskogo kozatstva: Kanivskiy polk [Ukrainian Cossacks Genealogy: Kanev Regiment]. Kiev, Stilos Publ., 2006, 210 p.
[21] Akty, otnosyashchiesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoy komissiey. T. 5. 1633-1699 [Acts relating to the history of Southern and Western Russia, collected and published by the Archeographic Commission. Vol. 13. 1633-1699]. St. Petersburg, 1855, 322 p.
[22] Litopis Samovidtsya [The chronicle of eyewitness]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1971, 210 p.
[23] Zaruba V. Administrativno-teritorialniy ustriy ta administratsiya Viyska Zaporozkogo [Administrative-territorial organization and administration of Zaporizhian army]. Dnepropetrovsk, Lira Publ., 2007, 380 p.