|

Boris Yeltsin VS Ruslan Khasbulatov. From unity to confrontation: Historiographic review

Authors: Otrokova O.Yu. Published: 18.11.2015
Published in issue: #11(37)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-11-318  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Historical Sciences and Archaeology  
Keywords: duumvirate, the President of Russia, B. N. Yeltsin, Chairman of the Supreme Council of the Russian Federation, R. I. Khasbulatov, political union

The article gives a general review of the main directions in domestic historiography concerning the reasons of formation and evolution of the political union between the top Russian government figures - B. Yeltsin and R. Khasbulatov in the early 90s of the XX century. The research explored special features of forming the highest governmental authorities in the Russian Federation and examined further development prospects in Russia in the XXI century.


References
[1] Mezhdunarodny fond sotsialno-ekonomicheskikh i politologicheskikh issledovaniy (Gorbachev-Fond) [The international fund of social and economic and politological researches (Gorbachev fund)]. Available at: http://www.gorby.ru (accessed 12 May 2015).
[2] Eltsin Tsentr (Prezidentskiy Tsentr B.N. Eltsina) [Presidential Centre of Yeltsin B.N.] Available at: http://www.yeltsincenter.ru/books/aboutyeltsin (accessed 12 May 2015).
[3] Eltsin B.N. Ispoved na zadannyiu temu: Razmyshleniya, vospominaniya, vpechatleniya... [Confessions on a given topic: Reflections, memoirs, impressions ...]. Moscow, The Russian political encyclopedia Publ., 2008, 191 p.
[4] Eltsin B.N. Zapiski prezidenta: Razmyshleniya, vospominaniya, vpechatleniya [President’s notes: reflections, memoirs, impressions]. Moscow, AST Publ., 2006, 447 p.
[5] Sukhanov L.E. Kak Eltsin stal prezidentom. Zapiski pervogo pomoshchnika [Yeltsin became the president. Memoirs of the first assistant]. Moscow, Eksmo, Algoritm Publ., 2011, 224 p. Available at: http://www.yeltsincenter.ru/books/kak-eltsin-stal-prezidentom-zapiski-pervogo-pomoshchnika (accessed 12 February 2015).
[6] Khasbulatov R.I. Velikaya rossiyskaya tragediya [Great Russian tragedy]. In 2 vols. Moscow, MP Paleya "Al-Kods" Publ., 1994. Available at: http://1993.sovnarkom.ru/KNIGI/HASBULAT/hasb2-16.htm (accessed 12 February 2015).
[7] Khinshtein A.E. Eltsin. Kreml. Istoriya bolezni [Yeltsin. Kremlin. Clinical record]. Moscow, Olma Media Grupp Publ., 2007, 572 p.
[8] Shvetsova L.F. Rezhim Borisa Eltsina [Boris Yeltsin’s regime]. Moscow, ROSSPEN Publ., 1999, 529 p. Available at: http://carnegieendowment.org/files/BorisYeltsinandHisRegime.pdf (accessed 12 February 2015).
[9] Baturin Yu.M., et al. Epokha Eltsina. Ocherki politicheskoi istorii [Yeltsin’s era. Sketches of political history]. Moscow, Vagrius Publ., 2001, 816 p. Available at: http://www.yeltsincenter.ru/books/epokha-eltsina-ocherki-politicheskoi-istorii (accessed 12 February 2015); http://1993.sovnarkom.ru/KNIGI/Voronin_YuM/Voronin_YuM_00.htm (accessed 12 February 2015).
[10] Braterskiy A. Ruslan Khasbulatov. Kovboi s teniyu [Ruslan Khasbulatov. The cowboy with a shadow]. Viperson Publ. Available at: http://viperson.ru/articles/ruslan-hasbulatov-kovboy-s-tenyu (accessed 12 February 2015).
[11] Dobrokhotov L.N. Eltsin - Khasbulatov: Edinstvo, kompromiss, borba [Yeltsin - Khasbulatov: Unity, compromise, fight]. Moscow, TERRA Publ., 1994, 616 p.
[12] Abalkin L.I. Neispolzovanny shans: Poltoragoda v pravitelstve [Unused chance: One and a half years in the government]. Moscow, Politizdat Publ., 1991, 304 p.
[13] Korzhakov A. Boris Eltsin: Ot rassveta do zakata [Boris Yeltsin: From dawn to a twilight]. Moscow, Interbuk Publ., 1997, 480 p.
[14] Kostikov V. Roman s prezidentom: Zapiski press-sekretarya [Affair with the president: press secretary’s notes]. Moscow, VAGRIUS Publ., 1997, 351 p. Available at: http://www.yeltsincenter.ru/books/roman-s-prezidentom-zapiski-press-sekretarya (accessed 12 February 2015).
[15] Dadiani L.Ya. Sotsiologicheskie issledovaniya - Sociological studies, 2002, no. 3. Available at: http://www.isras.ru/socis.html (accessed 12 February 2015).
[16] Voronin Yu.M. Strenozhennaya Rossiya [The hobbled Russia]. Moscow, Respublika Publ., 2003, 656 p.
[17] Belotserkovskiiy V. Svobodnaya mysl - Free thought, 2007, no. 7, pp. 109115.
[18] Delyagin M. Svobodnaya mysl - Free thought, 2013, no. 5 (1641), pp. 5-6.
[19] Fedorov B.G. Desyat bezumnykh let s Borisom Eltsinym [Ten mad years with Boris Yeltsin]. Moscow, Eksmo Publ., 2011, 240 p.
[20] Chernyak A.V. Kreml 90-kh .Zhertvy i favority Borisa Eltsina [Kreml of the 90s. Boris Yeltsin’s victims and favourites]. Moscow, Algoritm Publ., 2011, 256 p.
[21] Dubin B.V. Vestnik obshchestvennogo mneniya - Russian public opinion, 2007, no. 4, pp. 28-38.
[22] Mlechin L.M. Boris Eltsin: Posleslovie [Boris Yeltsin: Epilogue]. Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2007, 320 p. Available at: http://www.yeltsincenter.ru/books/boris-eltsin-posleslovie (accessed 12 February 2015).
[23] Razuvaeva N.N. B.N. Eltsin - lider noveishei rossiyskoi istorii (shtrikhi k politicheskomu portretu) [Yeltsin - the leader of the modern Russian history (traits to the political portrait)]. Nauchnaya elektronnaya biblioteka - Scientific Electronic Library. Available at: http://elibrary.ru/download/85541665.pdf (accessed 12 February 2015).
[24] Razval SSSR - delo ruk Eltsina, Kravchuka i Shushkevicha, a ne Gorbacheva: intervyu s Ruslanom Khasbulatovym [The collapse of the Soviet Union - it is Yeltsin, Kravchuk and Shushkevich’s fault, not Gorbachev’s: interview with Ruslan Khasbulatov]. REGNUM Informatsionnoe agentstvo. Available at: http://www.regnum.ru/news/polit/1789693.html (accessed 10 April 2014).
[25] Khasbulatov R.I. Prestupnyi rezhim. "Liberalnaya tiraniya Eltsina " [Criminal regime. Yeltsin’s liberal tyranny]. Moscow, Yauza-Press Publ., 2011, 415 p.
[26] Khasbulatov, R.I. IV Respublika: ot nedogosudarstva Eltsina - k gosudarstvu Putina [Republic: from Yeltsin’s failure - to Putin’s success]. Moscow, Nauchnaya kniga Publ., vol. 3, 2010, 271 p.