|

The development of the Russain engineering education (to the 30th anniversary of the Aerospace Faculty of Bauman Moscow State Technical University)

Authors: Scherbakova O.M., Pakhomov Yu.S. Published: 22.07.2015
Published in issue: #8(34)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-8-290  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Historical Sciences and Archaeology  
Keywords: higher education, Aerospace faculty, manufacturing practice, common cultural competences, professional competences, socialization, engineering training

The article analyzes an experience of cooperation of the BMSTU Aerospace faculty and JSC "MIC "NPO Machine Building"", their contribution to development of technical education. Interaction of the University lecturers and of the enterprise staff for creation of originally scientific environment in the course of professionals training is shown from the positions of scientific approach. The contribution of both parties on socialization of students is considered. Ways of achievement of education result - formation of social and personal engineer competences - are presented. Possibilities of collaboration improvement at the present stage of science and technique development are revealed.


References
[1] Simonyants R.P. Nauka i obrazovanie: elektronnoe nauchno-tekhnicheskoe izdanie - Science and education: electronic scientific journal, 2014, no. 3. Available at: http://technomag.bmstu.ru/doc/699795.html
[2] Simonyants R.P., Scherbakova O.M. Razvitie effektivnykh tekhnologiy prakticheskoi podgotovki inzhenerov. Sovremennye tendentsii: opyt Aerokosmicheskogo fakulteta [The development of effective technologies of engineers’ practical training. Modern trends: the experience of the Aerospace Faculty]. Innovatsionnyi menegzhment. Problemy. Teoriya. Praktika [Innovation Management. Problems. Theory. Practice]. Moscow, 2005, EchoStar Publ., pp. 222-234.
[3] Scherbakova O.M. Generalnyi konstruktor V.N. Chelomey - portret na fone epokhi [Chif designer V.N. Chelomey: portrait with the epoch backround]. Nauchnye Trudy Vtoroy mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, posvyaschennoy 95-letiyu co dnya rozhdeniya akademika V.N. Chelomeya [Proceedings of the 2nd International Scientific and Technological Conference dedicated to the 95th anniversary of the academician V.N. Chelomey]. In two vols. Vol. 2. Moscow, JSC "MIC "NPO Machine Building"", BMSTU Publ., 2012, pp. 247-259.
[4] Konstantinovsky D.L. Kachestvvennoe obrazovanie: resurs i ego ispolzovanie [Quality education: a resource and its use]. Sotsiologiya i obschestvo: globalnye vyzovy i regionalnoe razvitie. Materialy IV Ocherednogo sotsiologicheskogo kongressa [Sociology and Society: Global Challenges and Regional Development: Proceedings of the IV Ordinary Congress of Sociology]. Moscow, ROS, 2012, pp. 5979-5988. 1 CD ROM. Available at: http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part39
[5] Abramova S.V. Almanakh sovremennoy nauki i obrazovaniya - Almanac of modern science and education, 2013, no. 1 (68), рp. 10-14.
[6] Tuguskina G.N. Ekonomika obrazovaniya - Economics of Education, 2013, no. 1, рp. 32-38.
[7] Minaev Yu.I., Khomyakov M.A., Kuranov E.G., Tochilov L.S. Svoikh spetsialistov predpriyatie sovmestno s MGTU gotovit u sebya [Its specialists the company is training at home together with BMSTU]. Trudy III Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii "Aerokosmicheskiye tekhnologii", Reutov, 23 maya 2007 [Proceedings of the III All-Russia scientific-technical conference "Aerospace Technologies", Reutov, 23 May 2007]. Moscow, BMSTU Publ., 2008, pp. 13-15.
[8] Fedorov I.B., Simonyants R.P. Podgotovka kadrov v oblasti vysokikh tekhnologiy [Training in the field of high technologies]. Trudy Vtoroy mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, posvyaschennoy 95-letiyu so dnya rozhdeniya akademika V.N. Chelomeya [Proceeding of the 2nd International Scientific and Technological Conference dedicated to the 95th anniversary of the academician V.N. Chelomey]. In two vols. Vol.1. Moscow, JSC "MIC "NPO Machine Building"", BMSTU Publ., 2012, pp. 35-38.
[9] Bad’ina T.A., Khoroshavin L.B. Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii - Pedagogical Education in Russia, 2014, no. 4, рp. 237-239.
[10] Tsibizova T.Yu., Terekhova N.Yu. European Social Science Journal, 2013, no. 2 (30), рp. 62-67.
[11] Leonov A.G. O konstruktorskoy podgotovke spetsialistov dlya aerokosmicheskoy otrasli (doklad na Uchenom Sovete MGTU im. N.E. Baumana 19.03.2012) [On the engineering training for the aerospace industry (Report on the Academic Council MSTU. NE Bauman 19.03.2012)]. Aerokosmicheskie tekhnologii. Sbornik nauchnykh trudov [Aerospace technologies. Collection of scientific papers]. Moscow, JSC "MIC "NPO Machine Building"", BMSTU Publ., 2012, pp.13-30.
[12] Valitova E.Yu. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta - Bulletin of Tomsk State Pedagogical University, 2014, no. 4 (145), pp. 157-162.