|

Culture of oral scientific and professional speech in the system of university teaching Russian as a foreign language

Authors: Skorikova T.P., Orlov E.A. Published: 13.03.2017
Published in issue: #3(53)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-3-424  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: culture of scientific and professional oral speech, logical structure (composition) of public speech, preparation of public speech

The article considers the problems offoreign students learning the culture of oral scientific and professional speech at the university of non-philological profile. Features and the logical structure (composition) of public speech, means of establishing contact with the audience are analyzed; the main stages of rhetorical activity of the speaker and the stages of preparation of public speech are described.


References
[1] Romanova N.N., Zhilina O.A., Skorikova T.P., Konstantinova O.V., Mikhalkina I.V., Belukhina S.N. Russkiy yazyk i kultura professionalnogo obshcheniya nefilologov: metodologicheskie i teoretiko-prakticheskie osnovy kommunikativno-rechevoy podgotovki spetsialistov v tekhnicheskom vuze [Russian language and culture of nonphilologists’ professional communication: methodological, theoretical and practical bases of communicative and speech training in a technical university]. Moscow, BMSTU Publ., 2008, 312 p.
[2] Vvedenskaya L.A., Pavlova L.G. Delovaya ritorika [Business rhetoric]. Rostov-on-Don, Phoenix Publ., 2001, 510 p.
[3] Vvedenskaya L.A., Pavlova L.G., Kashaeva E.Yu. Russkiy yazyk i kultura rechi [Russian language and culture of speech]. Rostov-on-Don, Phoenix Publ., 2002, 568 p.
[4] Panfilova A.P. Delovaya kommunikatsiya v professionalnoy deyatelnosti [Business communication in professional activities]. St. Petersburg, Obshchestvo "Znanie" St. Petersburga i Leningradskoy oblasti Publ., 2004, 495 p.
[5] Skorikova T.P. Praktikum po kulture rechevogo obshcheniya na russkom yazyke [Culture of speech communication in Russian. Educational aid]. Moscow, MESI Publ., 2015, 392 p.
[6] Goldin V.E., Sirotinina O.B., Yagubova M.A. Russkiy yazyk i kultura rechi. Uchebnik dlya studentov-nefilologov [Russian language and culture of speech: Textbook for nonphilologist students]. Moscow, URSS Publ., 2002, 211 p.
[7] Maximov V.I., ed. Russkiyi yazyk i kultura rechi [Russian language and culture of speech]. Moscow, Gardariki Publ., 2000, 411 p.
[8] Skorikova T.P. Kultura publichnoy rechi [Public speech culture]. Moscow, MIIT Publ., 2001, 48 p.
[9] Skorikova T.P. Ustnaya nauchnaya rech v sisteme lingvometodicheskikh koordinat [Oral scientific speech in the system of linguistic and metodological coordinates]. VIII MAPRYAL Kongress "Russkiy yazyk i literatura v prostranstve mirovoy kultury (13-20 sentyabrya 2015 g., Granada, Ispaniya [VIII MAPRYAL Congress "Russian Language and Literature in the Spread of World Culture" (September 13-20, 2015, Granada, Spain)]. Granada, 2015, pp. 286-290.
[10] Skorikova T.P. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov, seriya Russkiy i inostrannye yazyki i metodika ikh prepodavaniya - Bulletin of People’s Friendship University, series Russian and foreign languages and teaching methods, 2016, no. 1, pp. 17-20.
[11] Lapteva O.A., ed. Sovremennaya russkaya ustnaya nauchnaya rech. Tom 1. Obshchie svoystva i foneticheskie osobennosti [Contemporary Russian scientific oral speech. Vol. 1. General properties and phonetic charakteristics]. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk University Publ, 1985, 333 p.