|

Teaching Russian as a Foreign Language at a Preparatory Department: Problems and solutions

Authors: Pinevich E.V. Published: 27.02.2017
Published in issue: #3(53)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-3-423  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: Russian as a foreign language, preparatory department, problems of teaching

The article considers the problems of organizational and methodical nature, associated with learning Russian as a foreign language at the preparatory faculty (adaptation of students, the choice of the program, the division into groups). We propose solutions of the problems and give recommendations.


References
[1] Pinevich E.V. Gumanitarnyi vestnik - Humanities Bulletin, 2014, no. 4 (18). DOI: 10.18698/2306-8477-2014-4-198
[2] Petrova G.M., Pinevich E.V. Testirovanie po RKI dlya uchaschikhsya podgotovitelnykh otdeleniy nefilologicheskikh vuzov [Testing students of Russian as a foreign language at preparatory departments in philological higher educational institution]. Russkiy yazyk v mirovom kontekste i mezhdunarodnykh organizatsiyakh [Russian language in the world context and Intern. organizations]: Int. forum; 28.09 - 3.10, 2016, Rome, Italy: Materials konf. Moscow, Forum Publ., 2016, pp. 295-304.
[3] Drozhzhina D.S. Universitas. Zhurnal o zhizni universiteta - Universitas. Magazine of University Life, 2013, vol. 1, no. 3, pp. 33-47.
[4] Bekker I.L., Ivanchin S.A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnyye nauki - Proceedings of the higher educational institutions. Volga regions. Humanitarian sciences, 2015, no. 4 (36), pp. 247-257.
[5] Arefev A.L., Sheregi F.E. Inostrannye studenty v rossiyskikh vuzakh [Foreign students in Russian universities]. Moscow, Center for Social Research, 2014, 228 p.
[6] Komarova M.N., Soshnikov E.A., Glebov V.V. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya - Advances in Current Natural Sciences, 2013, no. 8, pp. 49-51.
[7] Kapitonova T.I., Moskovkin L.V. Metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu na etape predvuzovskoy podgotovki [Methods of teaching Russian as a foreign language at the stage of pre-university training]. St. Petersburg, Zlatoust Publ., 2006, 272 p.
[8] Metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu [Methods of teaching Russian as a foreign language]: a textbook for higher schools. Moscow, Russian language. Courses Publ., 2016, 320 p.
[9] Moskovkin L.V., Shchukin A.N. Istoriya metodiki obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu [History of the Methods of teaching Russian as a foreign language]. Moscow, Russian language. Courses Publ., 2013, 400 p.
[10] Vremya govorit’ po-russki [It’s Time to speak Russian]. Available at: http://speak-russian.cie.ru/time_new/ (дата обращения 20.10.2016).