|

Teaching emotive monologue speech to engineering students in professional communication contexts

Authors: Neshchadim I.O. Published: 14.09.2015
Published in issue: #9(35)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-9-299  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: English for specific purposes, communicative competence, emotive monologues

The paper presents the rationale for teaching emotive monologues as part of the communicative competence of engineering students. The significance of this aspect for the professional context is justified. The author presents a set of requirements to the learning activities designed to form the appropriate communication and linguistic skills and abilities. The paper contains sample activities used in the ESP course at Bauman MSTU.


References
[1] Zimnyaya I.A. Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole [Psychology of foreign language teaching at school]. Moscow, Prosveschenie, 1991, 222 p.
[2] Khanzeva G.G. Formirovanie professionalnoi napravlennosti studentov v protsesse izucheniya inostrannogo yazyka [Forming students’ professional focus in the process of foreign language teaching]. Thesis of the dis. ... kand. ped. nauk 13.00.08, Rubtsovsk, 2000, 26 p.
[3] Latypov R.A. Obuchenie inoyazychnym emotivnym monologicheskim vyskazyvaniem na osnove professionalno-orientirovannykh tekstov buduschikh spetsialistov v oblasti informatsionnykh tekhnologiy (na material angliiskogo yazyka) [Teaching emotive monologues based on profession-oriented texts to future specialists in the field of Information Technology (English language)]. Diss. ... kand. ped. nauk: 13.00.02, Yaroslavl, 2009, 305 p.
[4] Bazovaya programma kursa inostrannogo yazyka dlya vuzov neyazykovykh spetsialnostei. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya Lingvodidaktika - Herald of Moscow State Linguistic University. Series Language Education, 2006, iss. 526, pp. 17-79.
[5] Shakhovsky V.I. Kategorizatsiya emotsii v leksiko-semanticheskoi sisteme yazyka [Emotion categorization in the language lexical semantical system]. 2nded. Moscow, LKI Publ., 2008, 208 p.
[6] Goleman D. Emotional Intelligence. Bantam books, 2005, 384 p.
[7] Pokushalova L.V., Serebryakova L.T. Molodoi uchenyi - Young researcher, 2012, no. 5, pp. 305-307.
[8] Vaisburd M.L. Ispolzovanie uchebno-rechevykh situatsiy pri obuchenii ustnoi rechi na inostrannom yazyke [Using practice situations for teaching speaking in a foreign language]. Obninsk, Titul, 2001, 128 p.