|

The problem of developing creative abilities and incentives in teaching engineering students

Authors: Popov V.S., Vlasova E.A. Published: 24.03.2015
Published in issue: #3(29)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-3-229  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: module-rating system, modular system, rating, individual ratings, incentive

The article discusses issues related to the development of creative abilities and incentives in training students at technical universities in the framework of module-rating system of educational process organization. It is shown that the introduction of the individual student rating stimulates mastering educational programs by the student on the basis of differential assessment of results of his study.


References
[1] Vlasova E.A., Gribov A.F., Popov V.S., Latyshev A.V. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seria "Fizika - Matematika " -Bulletin of the Moscow State Regional University. Series Physics and Mathematics, 2014, no. 1, pp. 48-53.
[2] Vlasova E.A., Novozhilova O.V. Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii - Engineering Journal: Science and Innovations, 2013, issue 4 (16). Available at: http://engjournal.ru/articles/678/678.pdf
[3] Vlasova E.A., Popov V.S. O razrabotke vuzovskikh uchebnykh program matematicheskikh distsiplin [On the development of university mathematical disciplines curricula]. In: Problemy sovershenstvovaniya kachestva obrazovaniya v vuze [Problems of Improving the Quality of Education in Higher Education Institution]. Proceedings of the second Scientific and Practical Conference in Orekhovo-Zuevo on February 17, 2012. Orekhovo-Zuevo, Institute of Economics and Business, Orekhovo-Zuevo branch Publ., 2012, pp. 52-57.
[4] Vlasova E.A., Popov V.S. Printsipy blochno-modulnoy sistemy prepodavaniya matematiki [The Principles of a Modular System of Teaching Mathematics]. In: Problemy sovershenstvovaniya kachestva obrazovaniya v vuze. [Problems of Improving the Quality of Education in Higher Education Institution]. Proceedings of the second Scientific and Practical Conference in Orekhovo-Zuevo on February 5, 2010. Orekhovo-Zuevo, Institute of Economics and Business, Orekhovo-Zuevo branch Publ., 2010, pp. 88-93.
[5] Sazonov B.A. Bolonskiy protsess: aktualnye voprosy modernizatsii rossiyskogo vysshego obrazovaniya. Uchebnoe posobie [The Bologna Process: Topical Issues of Russian Higher Education Modernization. Study guide]. Moscow, FIDE Publ., 2006, 184 p.