|

Problems of legal regulation of the annexation of Crimea and Sevastopol to Russia

Authors: Lapshina I.E., Bashchuk D.P. Published: 21.04.2017
Published in issue: #4(54)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-4-436  
Category: Economic and legal problems of engineering education | Chapter: Jurisprudence  
Keywords: secession, legitimacy, territorial integrity of the state, international treaty, self-determination of nations and nationalities

The article investigates the legal regulation of the annexation of Crimea and Sevastopol to Russia. The contradictions in the theory and implementation of the rules of the international law, regulating the issues of nation and nationality self-determination, the right of secession of a part of the territory from the state are considered. Legal acts of Ukraine and the Russian Federation at the period of the Crimea's annexation are analyzed, legal conflicts in them are indicated, and the author's point of view on the issue of their solving is presented.


References
[1] Baskin Yu.A., Krylov N.B., Levin D.B., Movchan A.P., Mullerson R.A., Tunkin G.I., Usenko E.T., Ushakov N.A., Feldman D.I. Kurs mezhdunarodnogo prava. V 7 tomakh. Tom 1: Ponyatie, predmet i sistema mezhdunarodnogo prava [Course of international law. In 7 volumes. Vol. 1: Concept, subject and system of international law]. Moscow, Nauka Publ., 1989, 360 p.
[2] Falk R. The Great Terror War. Moreton-in-Marsh, Gloucestershire, Arris Publ., 2003, 203 p.
[3] Clark I. Legitimacy in international society. New York, Oxford University Press Publ., 2005, 170 p.
[4] Independent International Commission on Kosovo: The Kosovo report. New York, Oxford University Press Publ., 2000.
[5] Sukhareva A.Ya., Krutskikh V.E. Bolshoy yuridicheskiy slovar [Great Law Dictionary]. Moscow, Infra M Publ., 2003, 704 p.
[6] Ushakov D.N., ed. Tolkovyy slovar rysskogo yazyka. V 4 tomakh [Explanatory dictionary of the Russian language. In 4 vols.]. Moscow, Soviet Encyclopedia, OGIZ Publ., 1935-1940.
[7] Tomsinov V.A. Zakonodatelstvo - Legislation, 2014, no. 7, pp. 11-26.
[8] Konstitutsiya Ukrainy (prinyata na pyatoy sessii Verkhovnoy Radoy Ukrainy ot imeni ukrainskogo naroda 28.06.1996) (s izmeneniyami, vnesennymi soglasno s Zakonami no. 2222-IV ot 08.12.2004, VVR, 2005, no. 2, st. 44, no. 2952-VI ot 01.02.2011, VVR, 2011, no. 10, st. 68, no. 586-VII ot 19.09.2013, VVR, 2014, no. 11, st.142) [The Constitution of Ukraine (adopted at the fifth session by the Verkhovna Rada of Ukraine on behalf of the Ukrainian people on June 28, 1996) (with amendments made in accordance with Laws no. 2222-IV of 08.12.2004, VVR, 2005, no. 2, sect. 44, No. 2952-VI of 01.02.2011, VVR, 2011, no. 10, sect. 66, no. 586-VII of 19.09.2013, VVR, 2014, no. 11, sect. 142). Ofitsialnyy Vestnik Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 2014, no. 72/1, Special Issue.
[9] Tomsinov V.A. Vestnik Moskovskogo universiteta - Moscow University Bulletin. Series 11. Jurisprudence, 2014, no. 2, pp. 3-32.
[10] Konstitutsiya Avtonomnoy Respubliki Krym (prinyata na vtoroy sessii Verkhovnoy Rady Avtonomnoy Respubliki Krym 21.10.1998) (s izmeneniyami, vnesennymi v sootvetstvii s postanovleniem Verkhovnoy Rady ARK no. 9585/08 ot 17.09.2008 - utverzhdeny Zakonom Ukrainy no. 1167-VI оt 19.03.2009) [The Constitution of the Autonomous Republic of Crimea (adopted at the second session of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea on 21.10.1998) (as amended in accordance with Resolution of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea no. 958-5/08 of September 17, 2008 - approved by the Law of Ukraine no. 1167-VI of March 19, 2009)]. Sbornik normativno-pravovykh aktov Avtonomnoy Respubliki Krym ot dekabrya 1998 goda [Collection of regulatory legal acts of the Autonomous Republic of Crimea of December 1998]. 1998, no. 12, 2389 p.
[11] Svechnikov N.I., Bogdanova M.A. Vestnik Penza State University - Bulletin of the Penza State University, 2014, no. 3, pp. 30-31.
[12] Korrespondent - Correspondent. Available at: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3320437-ytohy-referenduma-za-vkhozhdenye-kryma-v-sostav-rossyy-proholosovalo-9677-yzbyratelei (accessed April 25, 2016).
[13] Zakon Ukrainy "O vseukrainskom referendume" ot 03.07.1991 no. 1286-XII [The Law of Ukraine "On the All-Ukrainian Referendum" no. 1286-XII of 03.07.1991]. Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16922 (accessed May 05, 2016).
[14] Konstitutsiya Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. V kn: Andreeva G.N., sostavitel. Konstitutsii stran SNG i Baltii [In: Andreeva G.N., collector. Constitutions of the CIS and Baltic countries]. Moscow, Yurist Publ., 1999, 640 p.
[15] Konstitutsiya Avtonomnoy Respubliki Krym (prinyata na sedmoy sessii Verkhovnogo Soveta Kryma 06.05.1992) (s izmeneniyami i dopolneniyami vnesennymi zakonami Respubliki Krym ot 07.09.1994 no. 160-1 i ot 05.10.1994 no. 204-1) [The Constitution of the Autonomous Republic of Crimea (adopted at the seventh session of the Supreme Council of the Crimea on 06.05.1992) (with amendments and additions introduced by the Laws of the Republic of Crimea no. 160-1 of 07.09.1994 and no. 204-1 of 05.10.1994)]. Available at: http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992konst.htm (accessed April 18, 2016).
[16] Vedomosti Verkhovnoy Rady Ukrainy - Vedomosti of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1995, no. 11, pp. 67.
[17] Ukaz Prezidenta Ukrainy "O nekotorykh voprosakh vzaimootnosheniy mezhdu tsentralnymi organami gosudarstvennoy ispolnitelnoy vlasti i organami ispolnitelnoy vlasti Avtonomnoy Respubliki Krym" no. 278/95 [Decree of the President of Ukraine "On some issues of the relationship between the central bodies of state executive power and executive authorities of the Autonomous Republic of Crimea" no. 278/95]. Pravitelstvennyy kuryer - Government courier, 1995, no. 50.
[18] Deklaratsiya o printsipakh mezhdunarodnogo prava, kasayushchikhsya druzhestvennykh otnosheniy i sotrudnichestva mezhdu gosudarstvami v sootvetstvii s Ustavom Organizatsii Obyedinennykh Natsiy [Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations]. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles (accessed April 18, 2016).
[19] Dopolnitelnyy protocol k Zhenevskim konventsiyam ot 12 avgusta 1949 goda, kasayushchiysya zashchity zhertv mezhdunarodnykh vooruzhennykh konfliktov, ot 8 iyunya 1977 goda (Protokol 1) [Additional protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1) adopted on 8 June 1977]. Available at: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540377/chapter/1/
[20] Ukrainskaya Pravda - Ukrainian truth. Available at: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/02/7/4730368/ (accessed April 24, 2016).
[21] Tomsinov V.A. Zakonodatelstvo - Legislation, 2014, no. 6, pp. 10-27.
[22] Tsentr novostey OON [The UN News Center]. Available at: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=13923# (accessed May 01, 2016).
[23] Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30.12.2008 no. 6-FKZ, ot 30.12.2008 no. 7-FKZ, ot 05.02.2014 no. 2-FKZ, ot 21.07.2014 no. 11-FKZ) [The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation on Amendments to the Constitution of the Russian Federation no. 6-FCL of December 30, 2008, no. 7-FCL of December 30, 2008, no. 2-FCL, of 05.02.2014 , no. 11-FCL of July 21, 2014)]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (accessed May 01, 2016).
[24] Federalnyy konstitutsionnyy zakon ot 17.12.2001 no. 6-FKZ (red. ot 31.10.2005) "O poryadke prinyatiya v Rossiyskuyu Federatsiyu i obrazovaniya v ee sostave novogo subyekta Rossiyskoy Federatsii [Federal Constitutional Law of no. 6-FKZ of December 17, 2001 (as amended on October 31, 2005) "On the Procedure for Admission to the Russian Federation and the Formation in it of a New Subject of the Russian Federation"]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/ (accessed May 01, 2016).
[25] Zapros o proverke sootvetstviya Konstitutsii Dogovora o prinyatii Pespubliki Krym v Rossiyskuyu Federatsiyu ot 18.03.2014 [Request for verification of compliance with the Constitution of the Treaty on the Admission of the Republic of Crimea to the Russian Federation of March 18, 2014]. Available at: http://kremlin.ru/acts/news/20614 (accessed April 24, 2016).
[26] Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 19.03.2014 po delu o proverke konstitutsionnosti ne vstupivshego v silu mezhdunarodnogo dogovora mezhdu Rossiyskoy Federatsiey i Respublikoy Krym o prinyatii v Rossiyskuyu Federatsiyu Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossiyskoy Federatsii novykh subyektov (g. Sankt-Peterburg) [Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 19.03.2014 on the case on the verification of the constitutionality of an international treaty that has not entered into force between the Russian Federation and the Republic of Crimea on admission to the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation of new subjects within the Russian Federation (St. Petersburg)]. Available at: htt
[27] Federalnyy zakon "O ratifikatsii Dogovora mezhdu Rossiyskoy Federatsiey i Respublikoy Krym o prinyatii v Rossiyskuyu Federatsiyu Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossiyskoy Federatsii novykh subyektov" ot 21.03.2014 no. 36-FZ [The Federal Law "On Ratification of the Treaty between the Russian Federation and the Republic of Crimea on admission to the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation of new subjects within the Russian Federation" no. 36-FL of 21.03.2014]. Available at:
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/532304/ (accessed May 01, 2016).